Despre Întreprinderea Municipală “Apă- Canal” Căuşeni

Întreprinderea Municipală “Apă- Canal” Căuşeni, a fost fondată la 05.02.2004, în baza Deciziei Consiliului orășenesc Căuşeni. Conform actelor de constituire, întreprinderea este nou formată. Capitalul social este de 5400 lei. Statut juridic – întreprindere municipală.

Unicul fondator al întreprinderii este Consiliul orășenesc Căuşeni. Conform Statutului, principalele obiecte de activitate sunt:

  1. Căpătarea, epurarea şi distribuţia apei;
  2. Eliminarea deșeurilor și a apelor uzate, asanare, salubritate și activități similar;
  3. Lucrări de lăcătușerie și apeduct;
  4. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;
  5. Transporturi rutiere de mărfuri;
  6. Extracția nisipului și pietrișului;
  7. Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții inginerești; construcții civil;
  8. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar.

În prezent, activele existente, ce formează sistemele de apă şi canalizare din oraşul Căuşeni, sunt proprietate a Consiliul orășenesc Căuşeni, gestiunea fiind încredinţată Întreprinderii Municipale “Apă-Canal” Căuşeni.

Conform actelor legale Întreprinderea municipală își exercită drepturile sale prin posedarea şi folosinţa bunurilor, transmise în gestiune, în vederea realizării obiectului său de activitate.

 

Denumire completă ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ ”APA-CANAL” CĂUȘENI
Denumirea prescurtată Î.M. ”APA-CANAL” CĂUȘENI
Forma juridică de organizare Întreprindere municipală
IDNO 10036081503092
Data înregistrării de stat 05.02.2004
Modul de constituire Nou creată
Sediul MD-4301, str. Pietre Vechi, 79, or. Căușeni, Republica Moldova

Telefon: (0-243) 22 5 04

Fax: (0-243) 22 9 07

E-mail: –

Obiectul principal de activitate 1.       Capatarea, epurarea şi distribuţia apei

2.       Eliminarea    deșeurilor    și     a     apelor     uzate, asanare, salubritate și activități similar

3.       Lucrări de lăcătușerie și apeduct

4.       Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte

5.       Transporturi rutiere de mărfuri

6.       Extracția nisipului și pietrișului

7.       Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții inginerești; construcții civile

8.       Comerțul    cu    ridicata    al     materialelor    lemnoase,    al materialelor de construcție și echipamentului sanitar

Capital social 5 400 lei
Asociați Consiliul orăşenesc Căușeni
Sediu: str. Pietre Vechi, 79, or. Căușeni, Republica Moldova

Cota: 5 400 lei (100%)

Administrator GALCA Alexandru, IDNP 0971704816649