Category - Noutăți

Noutăți

Achiziții produse petroliere 2022

ANUNȚ /INVITAȚIE DE PARTICIPARE Nr.2 din 26.11.2021 La procedura de achiziție a bunurilor /serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri ( Formatuldocumentului...

Noutăți

Darea de seamă nr.5

                                                               DAREA DE SEAMĂ   nr.004 privind contractelor de antrepriză încheiate prin Cererea...