Structura organizatorică

Din punct de vedere organizaţional ÎM ”Apă-Canal” Căușeni este constituită din Aparatul Administrativ, Secția Apeduct, Secția Canalizare, Sector Stație de Epurare, Secția de Desfacere/Evidență și Control, Servicii indirecte.

Organizarea și funcționarea Întreprinderii este orientată spre realizarea obiectivelor operaționali  și parțial strategici, în sensul că fiecare componentă sau acțiune organizatorică corespunde cerințelor de activitate a Întreprinderii. Sistemul de administrare al Întreprinderii cuprinde totalitatea elementelor componente și a relațiilor dintre acestea, care sunt structurate într-un cadru organizatoric, în care se desfășoară procesele de conducere al activității în ansamblu. Sistemul de conducere al Întreprinderii este definit de următoarele componente și anume:

  • subsistemul decizional sau conducător,
  • subsistemul operațional sau condus,
  • subsistemul informațional sau de legătură.

Structura organizatorică actuală a Întreprinderii asigură parțial premisele organizatorice adecvate realizării obiectivelor prestabilite. Aceasta cuprinde două părți:

  1. structura de conducere – funcțională;
  2. structura de producție – operațională.

Organigrama ÎM ”Apă-Canal” Căușeni