Scurt istoric

12.08.2003 Înființarea ÎM ”Apă-Canal” Căușeni
16.10.2003 Aprobarea Statutului ÎM ”Apă-Canal” Căușeni
16.12.2003 Înregistrarea Statutului ÎM ”Apă-Canal” Căușeni de către Camera Înregistrării de Stat
01.04.2004 Aprobarea Regulamentului de ordine internă al ÎM ”Apă-Canal” Căușeni
05.02.2004 Înregistrarea ÎM ”Apă-Canal” Căușeni la Camera Înregistrării de Stat
2011 Reabilitarea a 5 km rețea de apeduct și 1 km rețea de canalizare, în cadrul proiectului

reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în 6 oraşe şi opt sate din

Republica Moldova, finanțat de Banca Mondială