Noutăți

Schema infrastructurii de alimentare cu apă a oraşului Căuşeni

În oraşul Căuşeni sunt exploatate 91,8 km de conducte de aducţiune şi de distribuţie. De asemenea în uz sunt şi conducte departamentale şi conducte de distribuție construite de către populaţie şi care nu sunt la evidenţa Î.M. „Apă Canal” Căușeni.