Noutăți

Achiziționarea pieselor de schimb

 

ANUNȚ /INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Nr.4 din 03.10.2018

 

La procedura de achiziție a bunurilor prin cererea

ofertelor de prețuri

( Formatuldocumentului nu va fi modificat )

1.Denumirea autorității contractante :  ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”

 1. IDNO :  1003608150309

3.Tip procedură achiziție :   Cererea ofertelor de preț

 1. Obiectul achiziției : Achiziționarea pieselor de schimb, anvelopelor , acumulatoarelor .

5.Cod CPV  :  34900000-6 .

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării pieselor de schimb .

Conform necesităților            ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”

( în continuare –  Cumpărător ) pentru 12 luni consecutive , este alocată suma necesară din :   surse        financiare proprii .

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați , care îi pot satisface necesitățile , să participe la procedura de achiziție privind livrarea / prestarea următoarelor bunuri  :

nr

.d/o

Cod CPV Denumirea bunurilor solicitate Unitatea de măsură Cantita

Tea

anuală

Specificarea tehnică deplină solicitată.Standarde

de referință

 I 34900000-6 ZIL 130 (piese de schimb) ISO 9001:2008
1 Bugie set  1
2 carburator buc 1 K-88
3 comulator buc 10
4 Mecanism de ștergere parbiz buc 14
5 Pompă hidraulică mechanism de direcție buc 1
6 Releu semnalizare manevrare buc 1
7 Rulament ax cardanic buc 2 Suspendat/cauciuc
8 Set reparație carburator set 1 K-88
9 Set reparație motor buc 1 Bucsa, piston,segmenți
10 Set reparație pompă de combustibili buc 1
11 Sincronizator cutia de viteze buc 81 Treapta 4-5
 II 34900000-6 Mitsubishi Canter (piese de schimb )
1 Filtru aer buc 1
2 Filtru aer salon buc 1
3 Filtru ulei buc 1
4 Filtru combustibil buc 1
5 Placă de frână set 1
6 Tijă de derecție det 1
7 Tijă stabilizator set 1
8 Amortizator set 1
 III Anvelope
1 185/65 R16 buc 4 Auto Turism  (vara )
 IV Acumuator auto
1 Acumulator auto buc 2 6st 100A
 V Librifianți și lichide tehnologice
1 Ulei diferențial litru 50 SAE 85W140, 80W90
2 Ulei motor litru 200 10W- 40
3 Ulei motor litru 100 M -10G
4 Unsoare kg 50 Litol – 24
5 Unsoare kg 50 Șrus 4
 VI 34900000-6 Excavator EO – 2621  ( piese de schimb)
1 Disc de frână set 1 Fier luMZ
2 Disc de frână set 1   luMZ
3 Distribuitor set 1  R -100 ( stânga , dreapta )
4 Filtru aer buc 4  luMZ
5 Filtru combustibil buc 4 LuMZ
6 Filtru ulei buc 4 LuMZ
7 Furtun de presiune înaltă buc 4 0,5/32 mm
8 Furtun de presiune înaltă buc 2 1,0/24 mm
9 Furtun de presiune înaltă buc 3 1,0/27 mm
10 Furtun de presiune înaltă buc 4 1,0/32 mm
11 Furtun de presiune înaltă buc 6 1,5/24 mm
12 Furtun de presiune înaltă buc 5 1,5/27 mm
13 Magnito buc 1  luMZ
14 Mecanism de direcție set 2  luMZ
15 Mecanism de frână set 2 Baraban , disc de fier
16 Motor pentru ștergător parbriz buc 2  luMZ
17 Pompă presiune înaltă buc 1  D – 65
18 Pompă ulei buc 1 Ns – 10
19 Pompă ulei buc 1 Ns – 100
20 Pompă ulei buc 1 Ns – 32
21 Releu la semnele de manevrare buc 2  luMZ
VII 34900000-6  GAZ – 3309 (piese de schimb )
1 Far buc 2 GAZ 53
2 Furtun pentru frână față buc 2 GAZ 53
3 Furtun pentru frână spate buc 4 GAZ 53
4 Lacat de la ușă buc 1 GAZ 53
5 Lanternă de semnalizare buc 1 GAZ 53
6 Plăci de frână Set 2 GAZ 53
7 Plăci de frână manuală set 1 GAZ 53
8 Pompă de apă buc 1 GAZ 53
9 Pompă de ulei buc 1 GAZ 53
10 Rulment de cuplare buc 2 GAZ 53
11 Vacum buc 2 GAZ 53
12 Virezometru buc 1 SP 135
13 Broască de frână buc 1 GAZ 53
VIII 34900000-6 Excavator NEW  HOLLAND  B 110B
1 Filtru de aer buc 6 JBC  3CX / JCB 8030 ZTS
2 Filtru de ulei buc 6 JBC  3CX / JCB 8030 ZTS
3 Filtru de combustibil buc 6 JBC  3CX / JCB 8030 ZTS
4 Filtru de combustibil buc 6 JBC  3CX / JCB 8030 ZTS
5 Filtru salon buc 6 JBC  3CX / JCB 8030 ZTS
6 Rulment de reglare buc 6 JBC  3CX / JCB 8030 ZTS
7 Utilaj de schimb a uleiului buc 8 JBC  3CX / JCB 8030 ZTS
IX 34900000-6 NIVA 2131
1 Amortizaor Set 1 NIVA -2131
2 Disc de ambreiaj buc 2 NIVA -2131
3 Filtru de aer buc 1 NIVA -2131
4 Filtru de ulei buc 1 NIVA -2131
5 Filtru de combustibil buc 1 NIVA -2131
6 Generator buc 1 NIVA -2131
7 Pompă de apă buc 1 NIVA -2131
8 Supapa de frână buc 1 NIVA -2131
 X 34900000-6 JIGULI  VAZ 2107
1 Disc frână buc 18 VAZ 2107
2 Disc roată față buc 2 VAZ 2107
3 Disc roată spate buc 2 VAZ 2107
4 Far buc 2 VAZ 2107  față
5 Filtru de aer buc 2 VAZ 2107
6 Filtru de combustibil buc 1 VAZ 2107 tip nou
7 Filtru de ulei motor buc 2 VAZ 2107
8 Generator buc 1 VAZ 2107
9 Pompă de apă buc 2 VAZ 2107
10 Rulament buc 2 VAZ 2107
XI 34900000-6  T – 40 (piese de schimb)
1 Demaror buc 1 T-40
2 Curea motor buc 2 T-40
3 Generator buc 1 T-40
XII 19732000-6 Furtun
1 Furtun d 100 (gofrat) 6 m Buc 4
2 Furtun d 100 (gofrat ) 4 m buc 6

 

6.Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale  : Materiale disponibile în stoc , rețea extinsă a magazinelor , situate la o distanță favorabilă de orașul  Căușeni , pentru material ofertanții vor propune reduceri fixe valabile pentru toată perioada valabilității contractului .

 

 1. Documentele/cererile de calificare pentru operatorii conomici include următoarele  :
nr.

d/o

Denumireadocumentului/ cerinței Cerințesuplimentarefață de document Obligativitatea
1 Formularulofertei conform anexei nr.6 la Regulamentul 24/2017 da
2 Formularulinformațiigenerale

despreoferant

conform anexei nr.7 la Regulamentul 24/2017 da
3 Formular  experiență similar ultimii 3 ani , dupăcazșipentruangajațiicalificați conform anexei nr.8 la Regulamentul 24/2017 da
4 Formular  declarație privinddeligibilitate conform anexei nr.9 la Regulamentul 24/2017 da
5 Certificatprivindlipsasauexistențarestanțelor Original.Confirmatprinaplicareasemnăturiișiștampileiparticipantului . da
6 Copiasituațieifinanciarăpentruanul 2017 Original.Confirmatprinaplicareasemnăturiiși

ștampileiparticipantului .

da
7 Copiaextrasului din Registrul de stat al persoanelorjuridice Original.Confirmatprinaplicareasemnăturiiși

ștampileiparticipantului .

da
8 Copialicenței de activitateșianexa Original.Confirmatprinaplicareasemnăturiișiștampileiparticipantului . da
9 Copiaautorizațieidefuncționare Original.Confirmatprinaplicareasemnăturiișiștampileiparticipantului . da
10 Certificatul de agrearepentruvehiculele care transport anumitemarfuripericuloase (ADR) Original.Confirmatprinaplicareasemnăturiișiștampileiparticipantului . da
11 Copiaautorizațieipentrutestarearecipienților Original.Confirmatprinaplicareasemnăturiișiștampileiparticipantului . da

 

 1. Duratacontractului – 12 luni .

9.Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos  :

 1. a) Denumirea autorității contractante :  ÎM ,, Apă – Canal ,, Căușeni ”
 2. b) Adresa  : or. Căușeni ,str . PetreVechi , nr. 79
 3. c) Tel .: 024322907
 4. d) Fax : 024322907
 5. e) E- mail : al.gilca@yandex.ru

f)Numele și funcția persoanei responsabile : Gâlcă Alexandru .

 

10.Întocmirea ofertelor :Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar , fără corectări , cu număr și dată de ieșire , cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate :

 • Până la : 10:00
 • pe :  data de 11 octombrie 2018 , termenul limită .
 • peadresa : or.Căușeni , str.Petre Vechi , nr.79 sau e- mail : al.gilca@yandex.ru

 

Data și ora ședinței de deschidere a ofertelor: 11.10.2018 ora 1000

 

Ofertele întârziate vor fi respinse .

11.Criteriul de atribuire este : – Preț max.90% sau 90 pct , cel mai bun preț va fi punctat maximal , iar celelalte oferte vor fi cu câte 1 pct .mai puțin pentru fiecare punct procentual cu care vor depăși cel mai bun preț  ;

 • Facilitatea pentru alte condiții( inclusiv va canța de plată , termenul de livrare ,  etc.) – max. 10% sau 10 pct. Ofertei care prevede cele mai avantajoase condiții , cu excepția prețului ofertat , I se va acorda punctajul maximal , iar celorlalte oferte , in dependență de avantajele prevăzute , li se va acorda cu câte un punctaj mai mic .

12.Termenul de valabilitate a ofertelor : minim 60 zile

13.Garanția pentru ofertă : minimum 6-12 luni din data livrării.Bunurile înlocuite beneficiază de o nouă perioadă de garanție .

14.Condiții de livrare : Termenul de livrare pânâ  la 5 zile de la solicitare .

15.Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor la adresa : Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor  ;

Adresa :mun.Chișinău , bd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 162(et.11) .MD 2004  ;

Tel ./ Fax/ e-mail : 022-820 652 , 022 820 651 , contestatii@ansc.md

 

 

 

 

                      Conducătorul grupului de lucru                                        A.Gâlcă

 

L.Ș.

 

 

 

Ex.L.Gâlcă

Tel.024322907