Noutăți

Echipa de conducere, responsabilităţi, delegare

Întreprinderea Municipală „Apă-Canal” Căușeni este administrată de Director – domnul Gîlcă Alexandru. Directorul este implicat şi coordonează nemijlocit toate activităţile întreprinderii şi efectuează coordonarea regulată a activităţii desfăşurate de întreprindere cu Primăria oraşului Căușeni.

Figura ce urmează ilustrează echipa de conducere, care se află în subordinea Directorului ÎM. Astfel,

în subordinea Directorului se află:

  • Inginerul-şef, exercită conducerea tehnică a ÎM şi coordonează lucrul la sectoarele apeduct, canalizare și stația de epurare (management nivel mediu),
  • Contabil șef – responsabil de evidența contabilă (management nivel mediu),
  • Economist principal responsabil de dezvoltarea economică a întreprinderii (management nivel mediu),
  • Jurist – inspector pe cadre, este responsabil de perfectarea contractelor pentru serviciile acordare și consultații juridice, precum și politica pe cadre (management nivel mediu).

În subordinea Inginerul-șef (superior) se află (echipa management nivel de jos):

  • Maiștrii sectorului apeduct și canalizare – conducerea totală a gospodăriei de apeduct și

canalizare,

  • Maistru stației de epurare – conducerea totală a stației de

Având în vedere combinarea funcţiilor la unii membrii ai echipei de conducere, este importantă diferenţierea responsabilităţilor acestora şi completarea cu funcția de Manager HR. Structura deziderată a echipei de conducere este propusă în recomandări, prin Figura 22. Organizarea echipei de conducere Apă-Canal” Căușeni.